• Jeremy Rutman

מדוכס לנסיך באמצעות מכתבי פטנט


Duke transformed into Prince, 'The Crown'
שחזור במסך הקטן של טרנספורמציית הפטנטים
Duke Philip upgraded to Prince Philip by means of letters patent
'מכתבי פטנטים' הופכים את הדוכס לנסיך

מעריצי 'הכתר' (הסדרה, המלוכה הבריטית, או שניהם) הבחינו אולי בהתייחסות ל'מכתבי פטנטים' (בעונה 2, פרק 3 ו / או 1957) כאשר המלכה אליזבת העניקה לבעלה פיליפ את תואר הנסיך:

המלכה שמחה ... לתת ולהעניק על ידי מכתבי פטנטים להוד מלכותו הדוכס מאדינבורו, KG, KT, GBE, את השם והכבוד של נסיך הממלכה המאוחדת של בריטניה הגדולה וצפון אירלנד ... הוד מלכותו הדוכס מאדינבורו ייקרא מעתה כבוד מלכותו הנסיך פיליפ, דוכס אדינבורו

'מכתבי פטנטים' המדוברים הם מכשיר משפטי קדום שהינו למעשה צו בכתב שהונפק על ידי המלך או המלכה או על ידי ראש מדינה אחר אשר מעניק משרה, זכות, מונופול, תואר או מעמד לאדם או לתאגיד.


המונח פטנט מגיע מאנגלית תיכונה מאוחרת, דרך צרפתית עתיקה, מהמילה הלטינית פטנט - אשר משמעותה הינה "שוכב פתוח". מסוף המאה ה-14 נעשה שימוש במונח פטנט שמשמעותו "מכתב פתוח או מסמך רשמי מטעם רשות כלשהי המעניקה הרשאה לעשות דבר, רישיון המעניק משרד, זכות, כותרת וכו."


הביטוי 'מכתבי פטנט' לוקח את משמעותו משם העצם 'פטנט', כמו גם המונח 'פטנט', אשר משמעותו פתוח או ברור. כצפוי, יש הגדרה הפוכה למכתבי פטנטים, כלומר מכתבים סגורים , שהינם בעלי אופי אישיים ורק הנמען יכול לקרוא את תוכנם. ניתן להשוות מכתבי פטנטים לסוגים אחרים של מכתבים פתוחים אשר מיועדים לקהל הרחב. המטרה של נכתבי הפטנטים הינה פרסום, ובאנגליה, כאשר רוצים להפוך מסמך מסמך לציבורי שמים אותו בספרייה של בית הנבחרים, שם כל חבר פרלמנט יכול לעיין בו בחופשיות.


מכתבי פטנטים נכתבו ... על גבי גיליונות קלף פתוחים, כאשר מדלייה הגדולה נמצאת בתחתית ... [בעוד] 'ליטר קלאוסה', או מכתבים סגורים... היו בעלי אופי פרטי יותר, וטופלו על ידי אדם אחד או שניים בלבד, והם נסגרו ונאטמו מבחוץ. "מדריך לשיעורי המסמכים העיקריים במשרד הרשומות הציבוריות", 1891

על מכתבי פטנט מודבקות חותמות שעווה בצבע ירוק כהה המעלים אנשים למעמד של קולגות מקצועיים שווי ערך, חותמת כחולה מתירה פעולות הקשורות למשפחת המלוכה, וחותמת ארגמן ממנה בישופים וכן היא ניתנת לפטנטים. המחקר של חותמות כגון אלו הינו מקור מהימן למידע היסטורי בתחום הכונה סיגילוגרפיה.
שימושים נפוצים במכתב פטנטים נועדו ל:

 • נתינת בעלות על קרקע

 • הקמת תאגידים

 • יצירת משרדי ממשלה

 • הענקת מעמד של עיר

 • הענקת שיריון.

 • מינוי של נציגי הכתר כגון מושלים

 • מינוי וועדה מלכותית

 • יצירת עמיתים מהתחום

 • כותרות ופנסיות אחרות

 • חנינות

 • זכויות בלעדיות להמצאות

 • חכירות של אדמת כתר

 • רשות להפעלת שווקים וירידים

 • זכויות ליבוא טובין

 • זכויות מכירה

 • זכויות הדפסה

הטקסטים של מכתבי פטנטים הועתקו על גיליונות קלף שנתפרו יחד לגלילים ארוכים כדי ליצור גליל לכל שנה. אלה נקראו 'גלילי הפטנטים,' וגלילי הפטנטים האנגלים נשמרים ברצף כמעט מלא משנת 1201 ועד היום.

מכתבי פטנטים הם דוגמה לכוח חוץ-פרלמנטרי של שליט, הדומה במקצת ל'פקודה המבצעת' (executive order) או לחנינה הנשיאותית של נשיא ארה"ב. אין אישור ממשלתי מפורש הכלול במכתבי פטנטים, אלא רק חותם או חתימת המלך.

'מכתבי פטנטים' התפתחו מתקופת המלוכה לפטנט הקניין הרוחני של העידן המודרני (למשל פטנט השירות או העיצוב בחוק הפטנטים האמריקני) המעניק זכויות בלעדיות להמצאה או לעיצוב. גם כאן הזכות מתפרסם במסמך ציבורי כדי שממציאים אחרים יוכלו להימנע מהפרה, ולהבין כיצד לנהוג בפטנט לאחר פקיעת התוקף (או ברישיון).


השימוש העיקרי של מכתבי פטנטים בארצות הברית הוא לפטנטים של קניין רוחני ופטנטים על קרקעות, אם כי ניתן להוציא מכתבי פטנטים למגוון מטרות אחרות.


השימוש המודרני במונח "פטנט" מתייחס בדרך כלל לזכות הקניין הרוחני, רישיון לביצוע המצאה מסוימת ולמנוע מאחרים לעשות זאת, כמו גם לבנות, לייבא ולמכור המצאה.

157 views0 comments

Recent Posts

See All